KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Şeffaf kullanıcı sözleşmemiz ile karşınızdayız!
Madde - 1 Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.ileritasarimofisi.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, site tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle("kullanıcı"), Hürriyet Bulvarı, No:131, Yakuplu Plaza, K:3/28, Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yerleşik Çağla Atabey ("İleri Tasarım Ofisi") arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.


Madde - 2 Kapsam
İleri Tasarım Ofisi, internet sitesi tasarımları ve yazılımları, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya danışmanlığı ve interaktif reklamcılık alanında hizmet vermektedir.

Madde - 3 KULLANICI 'nın Yükümlülükleri
3.a - KULLANICI, aldığı hizmetlerin tümünde, tasarım aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede İLERİ TASARIM OFİSİ’ne iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı İLERİ TASARIM OFİSİ sorumlu tutulamaz.

3.b - KULLANICI, İLERİ TASARIM OFİSİ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının PIXEG’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.c - KULLANICI, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, İLERİ TASARIM OFİSİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.d - KULLANICI'nın ücretini ödeyip aldığı tasarım hizmetini, ileride bedelsiz olarak tekrar İLERİ TASARIM OFİSİ'nden talep edebilir.


Madde - 4 İLERİ TASARIM OFİSİ'nin Yükümlülükleri
4.a - KULLANICI’nın tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.

4.b - KULLANICI'ya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.c - KULLANICI için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra İLERİ TASARIM OFİSİ’nin belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.Madde - 5 Gizlilik
5.a - İLERİ TASARIM OFİSİ Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.b - KULLANICI, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan İLERİ TASARIM OFİSİ mesul değildir.


Madde - 6 Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.